Strona główna
O firmie
Aktualności
Usługi księgowe
Kadry i płace
Doradztwo
Wynajem
Kontakt
   
 


Prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy przez zewnętrzne wyspecjalizowane biuro to coraz bardziej powszechne zjawisko w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przyjrzyjmy się kilku podstawowym zaletom takiego rozwiązania: zmniejszenie kosztów księgowości  koszty zatrudnienia księgowych oraz stanowiska pracy: powierzchni, sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkoleń, możliwość korzystania z wiedzy zespołu pracowników wyspecjalizowanej firmy księgowej w ramach usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, powierzenie kontaktów z zawsze kłopotliwym Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS firmie z natury rzeczy bardziej doświadczonej niż każdy przeciętny księgowy.

Starając się wyeliminować wady związane z zewnętrznym prowadzeniem ksiąg rachunkowych stworzyliśmy specjalny pakiet dostępu naszych klientów do swoich raportów księgowych.


Księga Handlowa


Forma opodatkowania skierowana dla większych przedsiębiorców, oraz spółek Prawa Handlowego.
Regulowana przepisami:
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( z późn. zm.)

Zakres prowadzenia:

                             wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze ); 

ewidencje podatki VAT

ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia 

rozliczenie właścicieli; 

sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych); rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

Książka Przychodów i Rozchodów 

Tą formę opodatkowania regulują następujące przepisy:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) 

  W zakres prowadzenia KPiR wchodzi:

ewidencja kosztów i przychodów; 

ewidencje podatku VAT 

ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia 

rozliczenia właścicieli; rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
                              

 
 
Ryczałt Ewidencyjny

Forma opodatkowania skierowana do najmniejszych firm.
Regulowana Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.)

W ramach prowadzenia ewidencji zapewniamy:

                                 ewidencji przychodów zgodnie z w/w ustawą 

ewidencje podatku VAT 

ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia rozliczenie właścicieli rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych