Strona główna
O firmie
Aktualności
Usługi księgowe
Kadry i płace
Doradztwo
Wynajem
Kontakt
   
 


Organizacja

                      przeprowadzanie procesu rejestracyjnego firmy w imieniu klienta

zdobywanie stosownych zezwoleń, koncesji
 
wynajem powierzchni/terenu

selekcja i zatrudnianie personelu

pomoc w realizacji celów

reorganizacja działalności

przygotowanie personelu do nowych zasad pracy  

Negocjacje

Klienci zajęci swoimi bieżącymi sprawami, zazwyczaj w większości przypadków ich nadmiarem, wolą koncentrować się na swoim biznesie kluczowym, czyli na:

                      dostarczaniu usług na najwyższym poziomie

wytwarzaniu dóbr najwyższej jakoś klienta

etc

zamiast na myśleniu o kolejnych negocjacjach z dostawcami, odbiorcami, klientami, etc.


Przekazują więc nam cały zakres prac, jaki związany jest z negocjacjami. Odciążamy klienta przejmując przygotowanie wszystkich detali. Zajmujemy się opracowaniem całego zakresu działań, przygotowaniem dokumentacji, zbiorem niezbędnych materiałów oraz informacji, historii współpracy, potencjału rozwoju, etc. Ustalamy zakres obszaru, w jakim powinniśmy się poruszać i w obecności klienta, a czasem również bez jego udziału prowadzimy negocjacje
 

                       cały zakres negocjacji, w bardzo szerokim zakresie

negocjowanie kontraktów

prowadzenie skutecznych negocjacji w imieniu klienta

etc.

Sprzedaż

W zależności od potrzeby naszych klientów przygotowujemy zupełnie nowe strategie sprzedaży dla działów już istniejących. Przygotowujmy też strategie dla nowych przedsięwzięć. Ale modyfikujemy również strategie istniejące. Bywa tak, że pewne elementy są bardzo poprawne i należy zmodyfikować tylko niektóre obszary działania i my wskazujemy które obszary należy usprawnić i jak.

Zgłaszają się do nas klienci, których rozwój firm jest poprawny, ale chcieliby zwiększyć niektóre, istotne dla nich parametry, np. liczbę klientów, obrót, zysk, marżowość lub inny parametr, lub też chcą bardziej rozwinąć jeden z kilku filarów ich działalności. Tymi działaniami zajmujemy się również. Usprawniamy bieżące działania, weryfikując bardzo dokładnie prace działów sprzedaży. Podkreślamy, które działania są realizowane bardzo poprawnie i w chwili obecnej nie należy w nich nic zmieniać, a te działania, które wymagają zmian – przedstawiamy już z nowymi rozwiązaniami.

Zarządzanie i Strategia dla firm

Prowadzisz firmę latami, w dobrym sprawdzonym zespole i nie chcesz tego zmieniać. Może potrzebujesz tylko spojrzenia na całokształt nieco z boku i wprowadzenia takich rozwiązań, by poprawić funkcjonowanie Twojej firmy i osiągnąć jeszcze lepsze efekty.

 Wspomagamy firmy w tworzeniu jak i wdrażaniu nowej strategii zarówno dla specyficznych obszarów działalności (grupy produktów, segmentu rynku, kanału dystrybucji), jak i dla całego przedsiębiorstwa. Pomagamy w planowaniu projektów oraz w skutecznym zarządzaniu nimi. Przeprowadzamy również analizy oraz optymalizację procesów biznesowych wewnątrz firmy. Ponadto pomagamy firmom w usprawnieniu takich procesów jak komunikacja wewnętrzna i zarządzanie jakością, zarządzanie i rozliczanie produkcji.