Strona główna
O firmie
Aktualności
Usługi księgowe
Kadry i płace
Doradztwo
Wynajem
Kontakt
   
 


Regulacje prawne Kodeksu Pracy i ubezpieczeń społecznych czynią niezwykle skomplikowanym obsługę zagadnień płacowo-kadrowych w firmach. Nawet w typowych sytuacjach łatwo o błąd, który rodzi dotkliwe konsekwencje dla firmy i jej zarządzających. Outsourcing kadr i płac tj. powierzenie tej sfery działania na zewnątrz firmy wydaje się mieć same plusy: 


                                 uwolnienie pracowników firmy od czynności nie przynoszącej w firmie żadnych wartości dodanych,

przy stosunkowo niskich kosztach zyskanie profesjonalnej usługi,

zdjęcie z firmy obowiązku uciążliwych kontaktów z ZUS, Inspekcją Pracy i innymi urzędami,

zachowanie pełnej tajności płac w przypadku korzystania usługi powierniczej wypłaty z listy płac /tzw. payroll/.


Oferujemy swoje usługi w zakresie:

                                listy płac; 

imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA); 

deklaracji ZUS; 

deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT11) 

deklaracji PFRON; 

przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS; 

przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia; 

nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.